Türk Dil Kurumunun Yeni Yayını: Nevres-i Kadim: Münşeat « Sıradaki Haber

29 Kasım 2023 - 09:09

Türk Dil Kurumunun Yeni Yayını: Nevres-i Kadim: Münşeat

Fatih Elçi tarafından hazırlanan Nevres-i Kadim: Münşeat, Türk Dil Kurumu yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.

Türk Dil Kurumunun Yeni Yayını: Nevres-i Kadim: Münşeat
Son Güncelleme :

18 Mayıs 2021 - 12:04

39 views

Eser, Nevres-i Kadim’in çeşitli türdeki metinlerini ihtiva eden Münşeat’ı üzerine hazırlandı. Münşeat’ın tenkitli metnini oluşturarak transkribe eden ve Münşeat’ı muhteva, dil ve üslup açısından inceleyen eser, “İnceleme” ve “Metin” olmak üzere iki ana bölümden oluşmakta.Eserin ana bölümlerinden önce; Nevres’in hayatı ve eserleri, Eski Türk edebiyatında nesir ve Osmanlıdaki mektup geleneği ile ilgili bazı tanıtıcı bilgiler sunuldu.“İnceleme” bölümünde Münşeat muhteva, dil ve üslup olmak üzere üç başlıkta ele alındı. Eserin “Metin” bölümünde Münşeat’ın tespit edilen nüshaları tanıtıldı, tenkitli metninin oluşturulması süreciyle ilgili hususlar belirtildikten sonra çeviri yazısına yer verildi. Eserin sonunda ise ek olarak Münşeat’ta geçen özel isimlerin dizini ile İ1 nüshasının ve İ1 nüshasındaki eksik metinlerin tıpkıbasımı bulunmakta.

Haber Merkezi